Z igro do znanja o invazivnih tujerodnih rastlinah in mejicah
Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 kot eni svojih prednostnih nalog pri razvoju kmetijstva in podeželja daje poudarek varovanju narave in okolja na sploh. V ta namen spodbuja kmete k izvajanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam.

Preizkusite se v kvizu in pokažite poznavanje ukrepov in dobrih praks ravnanja za sobivanje kmetijstva in narave!