Kako dobro poznate invazivne tujerodne rastline?
Rastline po svetu že na videz niso enake, zelo pa se razlikujejo tudi po tem kje in kako hitro rastejo in se razmnožujejo. Ne samo otroci, tudi rastline lahko druga drugi nagajajo, saj nekaterim rastlinam ne dovolijo, da rastejo tam, kjer želijo. Da boš take rastline spoznal, smo ti pripravili kratek kviz.

Sprehodi se skozi vprašanja in spoznaj rastline, za katere bi mislili, da so povsem običajne, a niso.Kako dobro poznate invazivne tujerodne rastline?
Ljudje so se že v preteklosti selili in s seboj nosili različne vrste uporabnih rastlin. Z odkrivanjem novih celin in s sedanjo globalno trgovino se je premeščanje različnih vrst rastlin močno povečalo. Rastline uvažamo predvsem zaradi njihovih koristi, vendar se včasih zgodi, da v novem okolju začnejo kazati lastnosti, ki niso zaželene in nam povzročajo različne težave. Tudi na kmetijskih zemljiščih se v zadnjih desetletjih pojavlja vse več t. i. invazivnih tujerodnih rastlin.

Rešite kviz in preverite, katere invazivne tujerodne rastline so najbolj pogoste v kmetijstvu, od kod in na kak način so prišle k nam, kakšne težave povzročajo ter kaj lahko za omejitev njihovega razširjanja storite tudi vi!Zakaj je pomembno ohranjati mejice?
Ali morda veš, da se med travniki in njivami skriva še en poseben življenjski prostor, ki predstavlja zakladnico življenja v kmetijski krajini?

Sprehodi se skozi vprašanja in spoznaj življenjski prostor, za katerega bi sprva rekli, da je povsem nekaj običajnega.Zakaj je pomembno ohranjati mejice?
Med travniki in njivami se nahaja poseben habitat, ki predstavlja pomemben element kmetijske kulturne krajine in zakladnico življenja v naravi. Predstavlja ogrožen element narave, saj je velikokrat premalo upoštevan in ga ohranjajo le nekateri lastniki kmetijskih zemljišč.

Rešite kviz in preverite, kateri habitat je to, kakšna je njegova vloga v naravi, katere rastlinske in živalske vrste živijo v njem in kako lahko vi prispevate k ohranjanju tega habitata.Začni!


Na začetek